Så vad menar jag då när jag kallar mig för en långsiktig investerare? Jo, för mig finns det några viktiga grundstenar:

1. Mitt sparande är på mer än fem års sikt. I dagsläget har jag inget särskilt som pengarna ska användas till, förutom att trygga min framtid och förhoppningsvis kunna känna mig ekonomiskt fri en vacker dag.

2. Jag köper för att behålla. Trading är inte min grej (förutom i mycket begränsad skala). Därför letar jag investeringar som ska vara lönsamma under en lång tid framöver. Vi kan kalla dem, ta-da: bullpapper.

3. Även om jag sparar på lång sikt så vill jag av princip inte låsa in mina pengar (annat än möjligtvis på fasträntekonton). Således pensionssparar jag inte privat, utan har valt att samla så mycket av mina tillgångar som möjligt på ISK. Några fonder ligger dock kvar i en gammal, klassisk depå.