De här aktierna ingår i skrivande stund i min aktieportfölj.
Du kan läsa mer om om min portföljstrategi här.

Uppdaterad 2017-09-15.